اقتصاد ایران آنلاین 22 مهر 1393 ساعت 12:21 http://eghtesadeiranonline.com/vdcaeunuy49nii1.k5k4.html -------------------------------------------------- عنوان : شايعه موجي در بورس تهران/ مديرعامل 9 ساله بورس مي‌رود يا مي‌ماند؟ -------------------------------------------------- يك صندلي و هزار بار شايعه، يك پست مديريتي و هر از گاه شايعه، كرسي مديريت سازمان بورس تهران كه جزو نخستين كرسي‌هايي بود كه در زمان شروع دولت اول محمود احمدي‌نژاد تحت عنوان تغيير دبيركل بورس تهران به مدير كنوني سپرده شد، از زماني كه دولت يازدهم فعاليتش را آغاز كرده است، هر از گاه با شايعه تغيير مدير روبه‌رو شده است. حالا بار ديگر، شايعه موجي تغيير رييس سازمان بورس تهران كه از حدود 9 سال براين صندلي تكيه زده در هفته‌هاي جاري بر سر زبان‌ها افتاده است. متن : اقتصاد ایران آنلاین: موجي فراگير و مشترك مدت مديدي است در اتاق هاي مجازي و تو در تو (لابيرنت ها) شبكه مجازي و همچنين بر سر زبان مديران افتاده است، شايعات كوتاه است: علي صالح آبادي مي رود، صالح آبادي بايد با صندلي خود در ساختمان بورس درخيابان ملاصدرا همين روزها خداحافظي كند و نظاير اينها. عده يي در اين اتاق ها مي گويند: رفتن صالح آبادي جدي تر از اين حرف هاست، صالح آبادي دريك هفته اخيرهيچ نامه و مجوزي را امضا نكرده است، يك هفته است كه به سازمان نمي رود و حتي سوييچ خودروي خود را تحويل داده است. اگرچه اين سخنان در اتاق هاي گفت وگو، در حد شايعه و شايبه است، اما گويي به دليل تكرار حالا به انتظاري تبديل شده كه دراتاق هاي تحليل بازار و مشاوره سرمايه گذاري مخالفان و موافقان بسياري دارد؛ مخالفاني كه همسان با موافقان استدلال هاي قوي دارند. نكته حايز اهميت اين است كه اين خبر تاكنون از سوي سازمان بورس به طور رسمي تكذيب نشده است؛ اقدامي كه بايد پيش از اينها با اطلاع رساني منسجم انجام مي شد. فقط رييس روابط عمومي سازمان بورس با حضور دريكي از اتاق ها تلگرام پستي را نوشت با اين متن: تمام شايعات موجود در اتاق ها مبني برعدم حضور رييس سازمان بورس و عدم امضاي نامه توسط او به هيچ وجه صحيح نيست درصورتي كه اوشايعه تغيير وي را هم به طور مستقيم تكذيب نكرده است. نخستين موج ها از چه زماني آغاز شد موج تغيير رييس سازمان بورس اوراق بهادار تهران، درهواي سرد دي ماه سال گذشته كه يك باره شاخص بورس دراوج، از قله 89 هزارواحدي سرازير شده و با همان شتابي كه پرواز كرده بود، به روند نزولي خود ادامه داد. نخستين زمزمه هايي كه در اين باره به گوش رسيد، درهمان بحبوحه سقوط بازار بود كه كاهش هاي پي درپي شاخص بازار، پس ازيك سال استثنايي با سودهاي شيرين و فراموش نشدني دهان به دهان چرخيد تا به گوش وزير امور اقتصادي و دارايي نيز رسيد تا جايي كه علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي در بهمن ماه سال گذشته، درباره تغيير رييس بازارسرمايه ايران به تسنيم گفت: آقاي صالح آبادي بركنار نشده و همچنان با قوت به فعاليت خود در سازمان بورس ادامه مي دهد. وزير اقتصاد آن روز تاكيد كرد: صالح آبادي مورد تاييد وزارت اقتصاد است و تصميمي براي بركناري اش نداريم. علي صالح آبادي نيز نخستين واكنش خود را درباره شايعه عزلش درگفت وگويي اختصاصي به روزنامه اعتماد گفت: اين شايعه هيچ اساس و پايه يي نداشته، من فردي سياسي نيستم و همواره سعي كرده ام برمبناي كارشناسي كارها را پيش ببرم و بازار سرمايه را از تحولات سياسي دور نگه دارم زيرا من معتقدم سياسي نبودن بورس به نفع كشور بوده و سرمايه گذاران و سهامداران در آن احساس آرامش بيشتري مي كنند و راحت تر مي توانند در اين بازار فعاليت كنند. وي ادامه داد: در 18 شهريور ماه سال جاري (92) از آنجا كه دوره دو سال و نيم كاري من به اتمام مي رسيد و بخشي از دوره مديريتي من نياز به تصميم گيري دوباره داشت، درنتيجه درهمان روزها جلسه شوراي بورس به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد و ايشان نسبت به ماندن من در بورس تصميم گرفت و حكم من را تمديد كرد. وقتي خبر يا شايعه تغيير من در بورس در تعدادي از سايت هاي غير رسمي مطرح شد، من آن را يك شوخي تلقي كردم چرا كه كاملا بي اساس و بي منطق بود.براساس تصميم شوراي بورس، كليد تالارشيشه يي تا سال 95بايد در دستان صالح آبادي باشد. صالح آبادي از 1384 تاكنون مديريت سازمان بورس را بر عهده دارد. انتقاد مديران دولتي افت بازدهي كمتر از 10 درصدي بورس از ابتداي سال تاكنون و نتيجه ندادن برخي تصميمات مهم كه مي توانست تا اندازه يي وضعيت بازار را تغيير دهد، احتمالا يكي از دلايل شيوع شايعه تغييررييس 9 ساله بورس تهران است. شماري از تحليلگران بر اين باورند برخي اقدامات سازمان بورس براي جلوگيري از افت شاخص نمونه بارز دستكاري بازار است و اين يكي از دلايل احتمالي هر گونه تغيير مديريتي در اين بخش است، اما در مقابل مخالفان زيادي هستند كه مي گويند صالح آبادي به تنهايي نمي تواند مسوول دستكاري بازار باشد و اين مساله يي فراسازماني است. در هفته گذشته، مشاور رييس جمهور، مسعود نيلي نيز با حضور دريك برنامه تلويزيوني تلويحا به نوعي عدم رضايتش را از وضعيت كنوني بورس اعلام كرد. از سويي علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در29 شهريورماه در مصاحبه يي، انتقاداتي شديد نسبت به عملكرد بورس داشت و خواستار حل و فصل مشكلات و ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاران شد تا در نهايت بتوان به ريزش هاي شاخص بورس كه تا سه ماه آينده به يك سال مي رسد، پايان داد. بر اين?اساس، احتمالات و شايعات، رنگ و بوي جدي تري به خود گرفته است. اگرچه در شرايط كنوني كه بازار نيازمند حمايت هرچه بيشتر از سوي مديران دولتي و سازمان بورس دارد و انتشار چنين شايعاتي اصلا به نفع بازار نيست، درنتيجه تصميم گيرندگان بايد هرچه زودتر تصميمي مناسب براي وضعيت موجود بگيرند. يكي ازمنبع آگاه در اين باره به خبرنگار اعتماد، به صورت قطعي عزل صالح آبادي را تكذيب نكرد، اما سخنان خود را اين طور ادامه داد: آقاي صالح آبادي در هفته جاري درتمام جلسات خود شركت كرده اند، اما نكته اينجاست كه هيچ ميزي را در هيچ سازمان و وزارتخانه يي به كسي نفروخته اند و هميشه تغيير شامل حال تمام مديران مي شود. به هرروي سوالي كه در اين ميان مطرح مي شود، اين است كه آيا درشرايطي كه از بورس به نام آيينه تمام نماي اقتصاد كشور نام برده مي شود و شاخص بورس نيز تحت تاثير اقتصاد كلان كشور حركت مي كند، آيا تغيير مديريت اين سازمان مي تواند مشكلات متعدد بازار را حل كند؟