اقتصاد ایران آنلاین 5 تير 1393 ساعت 11:26 http://eghtesadeiranonline.com/vdcc0iqio2bq008.ala2.html -------------------------------------------------- عنوان : پلیس مزدک میرزایی را از ورزشگاه بیرون کرد -------------------------------------------------- پلیس برزیل گزارشگر ایران را از ورزشگاه دیدار ایران و بوسنی بیرون کرد. متن : پلیس برزیل گزارشگر ایران را از ورزشگاه دیدار ایران و بوسنی بیرون کرد. به گزارش فارس، در جریان دیدار تیم های ایران و بوسنی و در بین دو نیمه پلیس به داخل ورزشگاه آمده و مزدک میرزایی را از ورزشگاه بیرون کرد. نکته قابل توجه اینکه مزدک میرزایی هم آی دی کارت داشت و هم بلیت این دیدار را، اما چون باکس مخصوص برای گزارش این دیدار خریداری نشده بود، اجازه گزارش مستقیم از برزیل را پیدا نکرده و حق گزارش را پیدا نکرد.