اقتصاد ایران آنلاین 14 مرداد 1398 ساعت 21:08 http://eghtesadeiranonline.com/vdcdfk0sfyt0ox6.2a2y.html -------------------------------------------------- عنوان : شورای نگهبان تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را تایید کرد -------------------------------------------------- در نشست اخیر شورای نگهبان اعضای شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص ندادند. متن : به گزارش فارس، شورای نگهبان تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را تایید کرددر مصوبات اخیر شورای نگهبان، مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تأیید شد. در نشست اخیر شورای نگهبان اعضای شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص ندادند.