اقتصاد ایران آنلاین 17 آذر 1398 ساعت 10:32 http://eghtesadeiranonline.com/vdchq-nxz23nkwd.tft2.html -------------------------------------------------- عنوان : زائران اربعین ۹۹ از پرداخت عوارض خروج معاف شدند -------------------------------------------------- طبق تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۹ کشور زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج معاف شدند. این زائران از تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال ١٣٩٩ تا دوم آبانماه سال ١٣٩٩ به عراق می روند. متن : به گزارش فارس، طبق بند د. تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۹ کشور زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج معاف شدند. براساس این بند زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال ١٣٩٩ تا دوم آبانماه سال ١٣٩٩ از مرز های زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند.