نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۸


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۴۰(%-۰.۷۳) -۹۱,۲۴۰۱,۲۵۱
مثقال طلا در بازار تهران۴,۱۵۰,۰۰۰(%-۰.۳۶) -۱۵۰۰۰۴,۱۵۰,۰۰۰۴,۱۶۵,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۹۵۷,۱۳۰(%-۰.۳۶) -۳۴۶۰۹۵۷,۱۳۰۹۶۰,۵۹۰
طرح قدیم۹,۳۵۵,۰۰۰(%-۰.۲۷) -۲۵۰۰۰۹,۳۵۵,۰۰۰۹,۳۸۰,۰۰۰
طرح جديد۹,۳۶۰,۰۰۰(%-۰.۲۷) -۲۵۰۰۰۹,۳۶۰,۰۰۰۹,۳۹۰,۰۰۰
نیم سکه۴,۶۹۵,۰۰۰(%-۰.۳۲) -۱۵۰۰۰۴,۶۹۵,۰۰۰۴,۷۳۰,۰۰۰
ربع سکه۲,۵۸۰,۰۰۰(%-۰.۹۷) -۲۵۰۰۰۲,۵۸۰,۰۰۰۲,۶۸۵,۰۰۰
سکه گرمی۱,۷۱۰,۰۰۰(%۰) ۰۱,۷۱۰,۰۰۰۱,۷۳۰,۰۰۰