نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۶


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۸۲(%-۰.۴۷) -۶۱,۲۸۲۱,۲۸۸
مثقال طلا در بازار تهران۴,۲۱۰,۰۰۰(%۰) ۰۴,۲۱۰,۰۰۰۴,۲۲۰,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۹۷۰,۹۷۰(%۰) ۰۹۷۰,۹۷۰۹۷۳,۲۷۰
طرح قدیم۹,۴۹۰,۰۰۰(%۰.۰۵) +۵۰۰۰۹,۴۸۵,۰۰۰۹,۵۱۰,۰۰۰
طرح جديد۹,۴۹۰,۰۰۰(%۰) ۰۹,۴۹۰,۰۰۰۹,۵۲۰,۰۰۰
نیم سکه۴,۷۶۰,۰۰۰(%-۰.۴۲) -۲۰۰۰۰۴,۷۶۰,۰۰۰۴,۷۸۰,۰۰۰
ربع سکه۲,۶۷۰,۰۰۰(%-۰.۷۵) -۲۰۰۰۰۲,۶۷۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰
سکه گرمی۱,۷۲۰,۰۰۰(%-۰.۲۹) -۵۰۰۰۱,۷۲۰,۰۰۰۱,۷۲۵,۰۰۰