نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۹


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۰۹(%۰.۰۸) +۱۱,۲۰۸۱,۲۰۹
مثقال طلا در بازار تهران۴,۲۹۰,۰۰۰(%۰) ۰۴,۲۹۰,۰۰۰۴,۲۹۰,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۹۸۹,۴۲۰(%۰) ۰۹۸۹,۴۲۰۹۸۹,۴۲۰
طرح قدیم۹,۷۰۰,۰۰۰(%۰.۲۶) +۲۵۰۰۰۹,۶۷۵,۰۰۰۹,۷۰۰,۰۰۰
طرح جديد۹,۶۹۰,۰۰۰(%۰) ۰۹,۶۹۰,۰۰۰۹,۶۹۰,۰۰۰
نیم سکه۵,۰۳۰,۰۰۰(%-۰.۳) -۱۵۰۰۰۵,۰۳۰,۰۰۰۵,۰۴۵,۰۰۰
ربع سکه۲,۷۹۰,۰۰۰(%۰.۳۶) +۱۰۰۰۰۲,۷۸۰,۰۰۰۲,۷۹۰,۰۰۰
سکه گرمی۱,۹۰۰,۰۰۰(%۰.۵۳) +۱۰۰۰۰۱,۸۹۰,۰۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰