نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۱ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۳


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۲۵(%۰.۸۲) +۱۰۱,۲۱۵۱,۲۲۵
مثقال طلا در بازار تهران۴,۰۶۵,۰۰۰(%-۰.۱۲) -۵۰۰۰۴,۰۶۰,۰۰۰۴,۰۷۰,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۹۳۷,۵۲۰(%-۰.۱۲) -۱۱۶۰۹۳۶,۳۷۰۹۳۸,۶۸۰
طرح قدیم۹,۱۷۰,۰۰۰(%۰.۰۵) +۵۰۰۰۹,۱۶۵,۰۰۰۹,۱۷۰,۰۰۰
طرح جديد۹,۱۷۵,۰۰۰(%۰.۰۵) +۵۰۰۰۹,۱۷۰,۰۰۰۹,۱۷۵,۰۰۰
نیم سکه۴,۶۲۰,۰۰۰(%۰.۱۱) +۵۰۰۰۴,۶۱۵,۰۰۰۴,۶۲۰,۰۰۰
ربع سکه۲,۶۱۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۶۱۰,۰۰۰۲,۶۱۵,۰۰۰
سکه گرمی۱,۷۰۰,۰۰۰(%-۰.۵۹) -۱۰۰۰۰۱,۷۰۰,۰۰۰۱,۷۱۰,۰۰۰