نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۹ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۷


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۱۴(%۰) ۰۱,۲۱۴۱,۲۱۵
مثقال طلا در بازار تهران۴,۳۵۵,۰۰۰(%۰) ۰۳,۴۹۰,۰۰۰۴,۳۵۵,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۰۰۴,۴۱۰(%-۰.۸) -۸۰۷۰۱,۰۰۴,۴۱۰۱,۰۱۲,۴۸۰
طرح قدیم۹,۸۲۵,۰۰۰(%-۰.۷۱) -۷۰۰۰۰۹,۸۲۵,۰۰۰۹,۸۹۵,۰۰۰
طرح جديد۹,۸۴۵,۰۰۰(%-۱.۵۲) -۱۵۰۰۰۰۹,۸۴۵,۰۰۰۹,۹۹۵,۰۰۰
نیم سکه۵,۱۷۰,۰۰۰(%۰.۱۹) +۱۰۰۰۰۵,۱۶۰,۰۰۰۵,۱۷۰,۰۰۰
ربع سکه۲,۸۷۰,۰۰۰(%۰.۱۷) +۵۰۰۰۲,۸۶۵,۰۰۰۲,۸۷۰,۰۰۰
سکه گرمی۱,۸۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱,۸۰۰,۰۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰