نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۶ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۷


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۸۸(%۰.۲۳) +۳۱,۲۸۵۱,۲۸۸
مثقال طلا در بازار تهران۴,۱۹۵,۰۰۰(%۰.۲۴) +۱۰۰۰۰۴,۱۸۵,۰۰۰۴,۱۹۵,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۹۶۷,۵۱۰(%۰.۲۴) +۲۳۱۰۹۶۵,۲۰۰۹۶۷,۵۱۰
طرح قدیم۹,۴۵۰,۰۰۰(%۰.۲۱) +۲۰۰۰۰۹,۴۳۰,۰۰۰۹,۴۵۰,۰۰۰
طرح جديد۹,۴۵۵,۰۰۰(%۰.۲۱) +۲۰۰۰۰۹,۴۳۵,۰۰۰۹,۴۵۵,۰۰۰
نیم سکه۴,۷۵۰,۰۰۰(%۰.۲۱) +۱۰۰۰۰۴,۷۴۰,۰۰۰۴,۷۵۰,۰۰۰
ربع سکه۲,۶۶۵,۰۰۰(%۰.۱۹) +۵۰۰۰۲,۶۶۰,۰۰۰۲,۶۶۵,۰۰۰
سکه گرمی۱,۷۱۰,۰۰۰(%۰.۲۹) +۵۰۰۰۱,۷۰۵,۰۰۰۱,۷۱۰,۰۰۰