نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۷ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۱


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۰۹۸(%۰.۰۹) +۱۱,۰۹۷۱,۰۹۸
مثقال طلا در بازار تهران۳,۸۷۹,۰۰۰(%۰.۰۸) +۳۰۰۰۳,۸۷۶,۰۰۰۳,۸۷۹,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۸۹۴,۶۳۰(%۰.۰۸) +۷۰۰۸۹۳,۹۳۰۸۹۴,۶۳۰
طرح قدیم۸,۷۸۰,۰۰۰(%۰.۱۱) +۱۰۰۰۰۸,۷۷۰,۰۰۰۸,۷۸۰,۰۰۰
طرح جديد۸,۷۹۵,۰۰۰(%۰.۲۳) +۲۰۰۰۰۸,۷۷۵,۰۰۰۸,۷۹۵,۰۰۰
نیم سکه۴,۷۶۰,۰۰۰(%-۰.۶۳) -۳۰۰۰۰۴,۷۶۰,۰۰۰۴,۷۹۰,۰۰۰
ربع سکه۲,۶۹۰,۰۰۰(%۰.۳۷) +۱۰۰۰۰۲,۶۸۰,۰۰۰۲,۶۹۰,۰۰۰
سکه گرمی۱,۷۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱,۷۰۰,۰۰۰۱,۷۰۰,۰۰۰
آیا با گرانی 18 قلم کالای اساسی توسط دولت در شرایط فعلی موافق هستید؟
بله
خبر