نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۴


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۱۴(%-۰.۱۶) -۲۱,۲۰۴۱,۲۱۶
مثقال طلا در بازار تهران۴,۹۹۲,۰۰۰(%-۰.۱۴) -۷۰۰۰۴,۹۹۲,۰۰۰۵,۰۱۳,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۱۵۱,۳۲۰(%-۰.۱۴) -۱۶۲۰۱,۱۵۱,۳۲۰۱,۱۵۶,۱۶۰
طرح قدیم۱۱,۵۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۱,۵۵۰,۰۰۰۱۱,۵۵۰,۰۰۰
طرح جديد۱۱,۸۴۹,۰۰۰(%-۰.۱۲) -۱۴۰۰۰۱۱,۸۴۹,۰۰۰۱۱,۹۱۰,۰۰۰
نیم سکه۶,۰۰۰,۰۰۰(%-۰.۳۳) -۲۰۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۲۰,۰۰۰
ربع سکه۳,۱۹۰,۰۰۰(%۰.۳۱) +۱۰۰۰۰۳,۱۸۰,۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۰۴۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۰۴۰,۰۰۰۲,۰۵۰,۰۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر