انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۶


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۶۶(%-۰.۱۲) -۰.۰۸۰۰
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۶۲(%۰) ۰۰۰
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۶۲(%۰) ۰۰۰
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%۰) ۰۰۰
قیر(ريال/ كيلوگرم)۱۳,۳۵۰(%۰) ۰۰۰