نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۳


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۴,۲۷۳(%۰.۰۸) +۲۹۳۴,۲۷۳۳۴,۲۷۳
نرخ يورو آزاد۴۷,۹۵۰(%۰.۰۴) +۲۰۴۷,۹۵۰۴۷,۹۵۰
دلار کانادا۳۲,۹۳۰(%۰.۳۹) +۱۳۰۳۲,۹۳۰۳۲,۹۳۰
پوند۵۳,۵۳۰(%۰.۰۴) +۲۰۵۳,۵۳۰۵۳,۵۳۰
يورو بانکی۴۰,۳۲۲(%-۰.۰۳) -۱۲۴۰,۳۲۲۴۰,۳۲۲
دلار آزاد۴۰,۲۴۰(%۰.۳۵) +۱۴۰۴۰,۲۴۰۴۰,۲۴۰
یکصد ين ژاپن۳۶۰(%۰) ۰۳۶۰۳۶۰
دينارعراق۳۲(%۰) ۰۳۲۳۲
ديناركويت۱۳۳,۰۰۰(%۰) ۰۱۳۳,۰۰۰۱۳۳,۰۰۰
رينگيت مالزي۹,۸۵۰(%۰) ۰۹,۸۵۰۹,۸۵۰
فرانك سوئيس۴۱,۷۵۰(%۰.۰۷) +۳۰۴۱,۷۵۰۴۱,۷۵۰
دلاراستراليا۳۲,۶۰۰(%۰.۰۶) +۲۰۳۲,۶۰۰۳۲,۶۰۰
كرون سوئد۴,۹۳۰(%۰) ۰۴,۹۳۰۴,۹۳۰
يوان چين۶,۳۸۰(%-۰.۱۶) -۱۰۶,۳۸۰۶,۳۸۰
درهم امارات۱۱,۲۱۰(%۰.۰۹) +۱۰۱۱,۲۱۰۱۱,۲۱۰
روپيه هند۶۵۰(%۰) ۰۶۵۰۶۵۰
ريال عربستان۱۰,۷۰۰(%۰) ۰۱۰,۷۰۰۱۰,۷۰۰
دلارسنگاپور۳۰,۰۰۰(%۰) ۰۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
كرون دانمارك۶,۳۳۰(%۰.۱۶) +۱۰۶,۳۳۰۶,۳۳۰
روبل روسيه۶۹۰(%۰) ۰۶۹۰۶۹۰
افغاني۵۸۰(%۰) ۰۵۸۰۵۸۰