نرخ ارز + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۶


نرخ ارز مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
دلار بانکی۳۵,۶۵۹(%۰) ۰۳۵,۶۵۹۳۵,۶۵۹
نرخ يورو آزاد۵۰,۰۶۰(%-۰.۰۴) -۲۰۵۰,۰۶۰۵۰,۰۸۰
دلار کانادا۳۳,۵۶۰(%-۰.۱۲) -۴۰۳۳,۵۶۰۳۳,۶۰۰
پوند۵۷,۳۱۰(%-۰.۷) -۴۰۰۵۷,۳۱۰۵۷,۷۱۰
يورو بانکی۴۱,۹۱۳(%۰) ۰۴۱,۹۱۳۴۱,۹۱۳
دلار آزاد۴۱,۸۴۰(%-۰.۳۶) -۱۵۰۴۱,۸۴۰۴۱,۹۹۰
یکصد ين ژاپن۳۷۸(%-۱.۵۹) -۶۳۷۸۳۸۴
دينارعراق۳۳(%۰) ۰۳۳۳۳
ديناركويت۱۳۸,۹۰۰(%۰) ۰۱۳۸,۹۰۰۱۳۸,۹۰۰
رينگيت مالزي۱۰,۶۲۰(%-۰.۰۹) -۱۰۱۰,۶۲۰۱۰,۶۳۰
فرانك سوئيس۴۳,۴۰۰(%-۰.۰۵) -۲۰۴۳,۴۰۰۴۳,۴۲۰
دلاراستراليا۳۲,۶۲۰(%-۰.۱۲) -۴۰۳۲,۶۲۰۳۲,۶۶۰
كرون سوئد۵,۰۴۰(%۰) ۰۵,۰۴۰۵,۰۴۰
يوان چين۶,۵۳۰(%-۰.۱۵) -۱۰۶,۵۳۰۶,۵۴۰
درهم امارات۱۱,۶۱۰(%-۰.۱۷) -۲۰۱۱,۶۱۰۱۱,۶۳۰
روپيه هند۶۶۰(%۰) ۰۶۶۰۶۶۰
ريال عربستان۱۱,۲۰۰(%-۰.۲۷) -۳۰۱۱,۲۰۰۱۱,۲۳۰
دلارسنگاپور۳۱,۲۰۰(%۰) ۰۳۱,۲۰۰۳۱,۲۰۰
كرون دانمارك۶,۶۱۰(%-۰.۳) -۲۰۶,۶۱۰۶,۶۳۰
روبل روسيه۷۰۰(%۰) ۰۷۰۰۷۰۰
افغاني۶۰۰(%۰) ۰۶۰۰۶۰۰