بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۰


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۹۵,۸۲۰(%۰.۲۵) +۲۴۲.۳۰۰
آزاد شناور۱۰۲,۴۲۰(%۰.۳۹) +۴۰۲.۳۰۰
بازاراول۶۷,۶۷۰(%۰.۳۱) +۲۱۱.۷۰۰
بازار دوم۲۰۶,۱۱۱(%۰.۱۵) +۳۰۹.۶۰۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۲,۵۰۵,۱۱۰(%-۱۶.۶۶) -۴۱۷۴۳۰۰۰
جمع تعداد معاملات۵۰,۰۹۱(%-۱۸.۴۶) -۹۲۴۸۰۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۸۰۵,۶۲۷(%۰.۲۵) +۹۳۳۳۰۰