آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۵


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۱,۶۲۵(%-۱.۲۳) -۲۰۱,۶۲۵۱,۶۲۵
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۱,۶۲۵(%-۱.۲۳) -۲۰۱,۶۲۵۱,۶۲۵
پلاتين(تن/دلار)۹۸۷(%۱.۵۲) +۱۵۹۸۷۹۸۷
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۴۲۱,۰۰۰(%-۱.۴۳) -۶۰۰۰۴۲۱,۰۰۰۴۲۱,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۳۵۵,۰۰۰(%-۱.۱۳) -۴۰۰۰۳۵۵,۰۰۰۳۵۵,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۲۹۰,۰۰۰(%-۰.۳۴) -۱۰۰۰۲۹۰,۰۰۰۲۹۰,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%۲.۵۳) +۰.۴۳۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۱,۵۲۵(%-۰.۳۳) -۵۱,۵۲۵۱,۵۲۵
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر