آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۲


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۰۶۰(%-۳.۸۸) -۸۰۰۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۰۶۰(%-۳.۸۸) -۸۰۰۰
پلاتين(تن/دلار)۹۳۱(%-۰.۱۹) -۱.۸۹۳۱۹۳۱
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۳۲,۰۰۰(%-۰.۶۳) -۴۰۰۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۲۰,۰۰۰(%-۰.۳۸) -۲۰۰۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۳۳,۰۰۰(%-۰.۶۹) -۳۰۰۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%-۰.۷۶) -۰.۱۳۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۱۰۰(%-۲.۳۸) -۵۰۰۰