آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۹


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۱,۶۳۰(%۰) ۰۱,۶۳۰۱,۶۳۰
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۱,۶۳۰(%۰) ۰۱,۶۳۰۱,۶۳۰
پلاتين(تن/دلار)۹۳۰(%-۰.۳۷) -۳.۴۹۳۰۹۳۰
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۴۵۲,۰۰۰(%-۰.۲۲) -۱۰۰۰۴۵۲,۰۰۰۴۵۲,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۳۹۰,۰۰۰(%۱.۷۹) +۷۰۰۰۳۹۰,۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۳۱۴,۰۰۰(%-۸.۶) -۲۷۰۰۰۳۱۴,۰۰۰۳۱۴,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%۰.۶) +۰.۱۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۱,۶۲۰(%۰) ۰۱,۶۲۰۱,۶۲۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر