آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۳


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۳۳۵(%-۱.۹۳) -۴۵۲,۳۳۵۲,۳۳۵
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۳۳۵(%-۱.۹۳) -۴۵۲,۳۳۵۲,۳۳۵
پلاتين(تن/دلار)۹۶۶(%۰.۰۸) +۰.۸۹۶۶۹۶۶
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۷۳,۰۰۰(%-۱۷.۳۸) -۱۱۷۰۰۰۶۷۳,۰۰۰۶۷۳,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۲۱,۰۰۰(%۰.۱۹) +۱۰۰۰۵۲۱,۰۰۰۵۲۱,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۳۸,۰۰۰(%۱.۸۳) +۸۰۰۰۴۳۸,۰۰۰۴۳۸,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۷(%-۱.۳۷) -۰.۲۳۱۷۱۷
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۳۸۰(%-۳.۷۸) -۹۰۲,۳۸۰۲,۳۸۰