آهن و فلزات + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۸


آهن و فلزات مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان)۲,۱۵۵(%۱.۸۶) +۴۰۲,۱۱۵۲,۱۵۵
میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان)۲,۱۵۵(%۱.۸۶) +۴۰۲,۱۱۵۲,۱۵۵
پلاتين(تن/دلار)۸۹۴(%۰) ۰۸۹۴۸۹۴
تیرآهن 18 (شاخه/تومان)۶۱۹,۰۰۰(%۰) ۰۶۱۹,۰۰۰۶۱۹,۰۰۰
تیرآهن 16 (شاخه/تومان)۵۱۵,۰۰۰(%۰) ۰۵۱۵,۰۰۰۵۱۵,۰۰۰
تیرآهن 14 (شاخه/تومان)۴۲۹,۰۰۰(%۰) ۰۴۲۹,۰۰۰۴۲۹,۰۰۰
نقره (اونس/دلار)۱۶(%۰) ۰۱۶۱۶
میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان)۲,۱۸۰(%۳.۹) +۸۵۲,۰۹۵۲,۱۸۰