انرژی + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۰


انرژی مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
نفت برنت(دلار/بشكه)۵۸(%۰.۵۲) +۰.۳۰۰
نفت خام وست تگزاس(دلار/ بشكه)۵۲(%-۰.۱۳) -۰.۰۷۵۲۵۲
نفت خام اوپک(دلار/بشكه)۵۶(%۱.۲۷) +۰.۷۱۵۶۵۶
گاز طبیعی(دلار/ يك ميليون بي. تي. يو)۳(%-۲.۷۴) -۰.۰۸۳۳
قیر(ريال/ كيلوگرم)۹,۱۱۳(%۰) ۰۹,۱۱۳۹,۱۱۳