بورس + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۲۷


بورس مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
شاخص كل۷۹,۳۹۱(%۱.۴۴) +۱۱۴۳.۱۰۰
آزاد شناور۸۷,۵۵۹(%۱.۳۹) +۱۲۲۰.۸۰۰
بازاراول۵۵,۱۴۱(%۰.۸۱) +۴۴۶۰۰
بازار دوم۱۷۵,۷۰۳(%۲.۵۴) +۴۴۶۳.۳۰۰
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال)۳,۲۰۸,۷۵۶(%۲۹.۳۹) +۹۴۳۰۹۲۰۰
جمع تعداد معاملات۹۳,۹۴۸(%۱۴.۱۳) +۱۳۲۷۷۰۰
ارزش بازار(ميليارد ريال)۳,۳۱۴,۹۸۵(%۱.۴۶) +۴۸۴۱۵۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر