حبوبات، برنج و خشكبار + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۶


حبوبات، برنج و خشكبار مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
تخمه کدو درشت مرمری(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۱۷۲,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
مغز گردو(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۴۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
رطب مضافتی بم(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۹۲,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
برنج هاشمی(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۹۲,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
برنج طارم اصل(كيلويي/ريال)-(قیمت میدان میوه وتره بار)۹۲,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
برنج پاکستانی (كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۵۰,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
برنج هندی (كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۴۹,۵۰۰(%۰) ۰۰۰
شکر فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۲۸,۰۰۰(%۰) ۰۰۰
قند کله فله(كيلويي/ريال) (قیمت میدان میوه وتره بار)۳۳,۵۰۰(%۰) ۰۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر