نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۴


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۵۷(%۰.۴۸) +۶۱,۲۵۷۱,۲۵۷
مثقال طلا در بازار تهران۴,۹۹۷,۵۰۰(%۰.۷۲) +۳۶۰۰۰۴,۹۹۷,۵۰۰۴,۹۹۷,۵۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۱۵۳,۷۵۰(%۰.۷۱) +۸۱۹۰۱,۱۵۳,۷۵۰۱,۱۵۳,۷۵۰
طرح جدید۱۱,۷۷۰,۰۰۰(%۰.۰۸) +۱۰۰۰۰۱۱,۷۷۰,۰۰۰۱۱,۷۷۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۲,۱۲۴,۵۰۰(%۰.۰۷) +۹۰۰۰۱۲,۱۲۴,۵۰۰۱۲,۱۲۴,۵۰۰
نیم سکه۶,۴۳۰,۰۰۰(%۰.۰۸) +۵۰۰۰۶,۴۳۰,۰۰۰۶,۴۳۰,۰۰۰
ربع سکه۳,۷۶۰,۰۰۰(%-۰.۱۳) -۵۰۰۰۳,۷۶۰,۰۰۰۳,۷۶۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۵۱۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۵۱۰,۰۰۰۲,۵۱۰,۰۰۰
از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر