نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۸


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۷۰(%-۰.۳۹) -۵۱,۲۷۰۱,۲۷۰
مثقال طلا در بازار تهران۵,۰۹۶,۰۰۰(%-۰.۲۲) -۱۱۰۰۰۵,۰۹۶,۰۰۰۵,۰۹۶,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۱۷۶,۴۹۰(%-۰.۲۱) -۲۴۳۰۱,۱۷۶,۴۹۰۱,۱۷۶,۴۹۰
طرح جدید۱۱,۷۹۰,۰۰۰(%-۰.۲۵) -۳۰۰۰۰۱۱,۷۹۰,۰۰۰۱۱,۷۹۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۲,۱۳۵,۰۰۰(%-۰.۰۳) -۴۰۰۰۱۲,۱۳۵,۰۰۰۱۲,۱۳۵,۰۰۰
نیم سکه۶,۲۹۰,۰۰۰(%-۰.۳۲) -۲۰۰۰۰۶,۲۹۰,۰۰۰۶,۲۹۰,۰۰۰
ربع سکه۳,۶۹۰,۰۰۰(%-۰.۲۷) -۱۰۰۰۰۳,۶۹۰,۰۰۰۳,۶۹۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۴۸۰,۰۰۰(%-۰.۴) -۱۰۰۰۰۲,۴۸۰,۰۰۰۲,۴۸۰,۰۰۰