نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۶


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۸۱(%-۰.۶۲) -۸۱,۲۸۱۱,۲۸۱
مثقال طلا در بازار تهران۵,۳۱۴,۰۰۰(%۰.۲۱) +۱۱۰۰۰۵,۳۱۴,۰۰۰۵,۳۱۴,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۲۲۶,۵۹۰(%۰.۳) +۳۷۰۰۱,۲۲۶,۵۹۰۱,۲۲۶,۵۹۰
طرح جدید۱۲,۷۰۰,۰۰۰(%۰) ۰۱۲,۷۰۰,۰۰۰۱۲,۷۰۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۳,۰۸۷,۰۰۰(%۰.۰۸) +۱۱۰۰۰۱۳,۰۸۷,۰۰۰۱۳,۰۸۷,۰۰۰
نیم سکه۶,۵۶۰,۰۰۰(%-۰.۴۶) -۳۰۰۰۰۶,۵۶۰,۰۰۰۶,۵۶۰,۰۰۰
ربع سکه۳,۷۵۰,۰۰۰(%-۰.۵۳) -۲۰۰۰۰۳,۷۵۰,۰۰۰۳,۷۵۰,۰۰۰
سکه گرمی۲,۵۲۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۵۲۰,۰۰۰۲,۵۲۰,۰۰۰