نرخ طلا و سکه + نمودار


آخرین بروز رسانی: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۳۱


نرخ طلا و سکه مقدار تغییر کمترین بیشترین نمایش نمودار RSS
انس در بازار جهانی(دلار)۱,۲۵۵(%۰) ۰۱,۲۵۵۱,۲۵۵
مثقال طلا در بازار تهران۵,۵۴۲,۰۰۰(%-۰.۱۱) -۶۰۰۰۵,۵۴۲,۰۰۰۵,۵۴۸,۰۰۰
گرم طلای 18 در بازار تهران۱,۲۷۹,۴۵۰(%-۰.۱۱) -۱۳۹۰۱,۲۷۹,۴۵۰۱,۲۸۰,۸۴۰
طرح جدید۱۳,۶۱۰,۰۰۰(%-۰.۵۱) -۷۰۰۰۰۱۳,۶۱۰,۰۰۰۱۳,۶۸۰,۰۰۰
طرح قدیم۱۳,۸۸۵,۰۰۰(%-۱.۴۳) -۱۹۹۰۰۰۱۳,۸۸۵,۰۰۰۱۴,۰۸۴,۰۰۰
نیم سکه۶,۹۵۰,۰۰۰(%-۰.۵۸) -۴۰۰۰۰۶,۹۵۰,۰۰۰۶,۹۹۰,۰۰۰
ربع سکه۳,۹۷۷,۰۰۰(%-۰.۷۵) -۳۰۰۰۰۳,۹۷۷,۰۰۰۴,۰۰۷,۰۰۰
سکه گرمی۲,۶۶۰,۰۰۰(%۰) ۰۲,۶۶۰,۰۰۰۲,۶۶۰,۰۰۰