پلیس مزدک میرزایی را از ورزشگاه بیرون کرد

5 تير 1393 ساعت 11:26

پلیس برزیل گزارشگر ایران را از ورزشگاه دیدار ایران و بوسنی بیرون کرد.


پلیس برزیل گزارشگر ایران را از ورزشگاه دیدار ایران و بوسنی بیرون کرد.
 
به گزارش فارس، در جریان دیدار تیم‌های ایران و بوسنی و در بین دو نیمه پلیس به داخل ورزشگاه آمده و مزدک میرزایی را از ورزشگاه بیرون کرد.
 
نکته قابل توجه اینکه مزدک میرزایی هم آی دی کارت داشت و هم بلیت این دیدار را، اما چون باکس مخصوص برای گزارش این دیدار خریداری نشده بود، اجازه گزارش مستقیم از برزیل را پیدا نکرده و حق گزارش را پیدا نکرد.


کد مطلب: 242449

آدرس مطلب: http://eghtesadeiranonline.com/vdcc0iqio2bq008.ala2.html

اقتصاد ایران آنلاین
  http://eghtesadeiranonline.com