شورای نگهبان تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را تایید کرد

14 مرداد 1398 ساعت 21:08

در نشست اخیر شورای نگهبان اعضای شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص ندادند.


به گزارش فارس، شورای نگهبان تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را تایید کرددر مصوبات اخیر شورای نگهبان، مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تأیید شد.
 
در نشست اخیر شورای نگهبان اعضای شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص ندادند.


کد مطلب: 345211

آدرس مطلب: http://eghtesadeiranonline.com/vdcdfk0sfyt0ox6.2a2y.html

اقتصاد ایران آنلاین
  http://eghtesadeiranonline.com