انجام نصف معاملات بورس توسط ۱۰ کارگزار در سال ۹۲

1 ارديبهشت 1393 ساعت 13:02

ر سالی که گذشت تعداد 10 شرکت کارگزاری بیش از 46 درصد کل ارزش معاملات را به اختصاص خود دادند که شرکتهای کارگزاری بانک ملت با 12.33 درصد، کارگزاری بانک ملی ایران با 6.12 درصد، کارگزاری مفید با 5.23 درصد، کارگزاری آگاه با 4.21 درصد، کارگزاری بانک رفاه کارگران با 4.12 درصد و کارگزاری صبا تامین با 3.85 درصد در رتبه های اول تا ششم این جدول قرار دارند. همچنین شرکت های کارگزاری عمران فارس با 2.99 درصد، کارگزاری خبرگان سهام با 2.68 درصد، کارگزاری بهگزین با 2.53 درصد و کارگزاری حافظ با 2.51 درصد در مکان های هفتم تا دهم این فهرست جای دارند.


اقتصادایران آنلاین: تعداد ۱۰ شرکت کارگزاری بیش از ۴۶ درصد کل ارزش معاملات بازار سرمایه را در سال گذشته به خود اختصاص دادند.

ارزش کل خرید و فروش 94 کارگزار فعال بورس اوراق بهادار تهران در سال 92، بالغ بر یک میلیون 928 هزار و 396 میلیارد ریال بود که دادوستدهای پارسال را در 17 میلیون و 129 هزار نوبت معاملاتی انجام داده اند.

ارزش خرید و فروش خرد و بلوک نیز در سال گذشته بیش از 1405 هزار میلیارد ریال معادل 73 درصد کل معاملات بوده است و ارزش خرید و فروش عمده و سایر هم 522 هزار و 901 میلیارد ریال معادل 27 درصد از معاملات را شامل می‌شود.

همچنین از کل معاملات سال گذشته، 304 هزار و 490 میلیارد ریال خرید و فروش الکترونیکی بوده که حدود 40 درصد از کل معاملات الکترونیکی این مدت در 5 کارگزاری انجام شده است و به ترتیب کارگزاری های مفید با 23.87 درصد، آگاه با 6.16 درصد، بانک کشاورزی با 5.31 درصد، نهایت نگر با 2.4 درصد و بانک ملت با 2.19 درصد رتبه های اول تا پنجم را به نام خود ثبت کردند.
بعلاوه این که در سال گذشته از 94 کارگزار فعال در بورس، 91 کارگزار در معاملات آنلاین فعال بوده اند.

این گزارش می افزاید: در سالی که گذشت تعداد 10 شرکت کارگزاری بیش از 46 درصد کل ارزش معاملات را به اختصاص خود دادند که شرکتهای کارگزاری بانک ملت با 12.33 درصد، کارگزاری بانک ملی ایران با 6.12 درصد، کارگزاری مفید با 5.23 درصد، کارگزاری آگاه با 4.21 درصد، کارگزاری بانک رفاه کارگران با 4.12 درصد و کارگزاری صبا تامین با 3.85 درصد در رتبه های اول تا ششم این جدول قرار دارند.

همچنین شرکت های کارگزاری عمران فارس با 2.99 درصد، کارگزاری خبرگان سهام با 2.68 درصد، کارگزاری بهگزین با 2.53 درصد و کارگزاری حافظ با 2.51 درصد در مکان های هفتم تا دهم این فهرست جای دارند.


کد مطلب: 235299

آدرس مطلب: http://eghtesadeiranonline.com/vdchwmniw23nxid.tft2.html

اقتصاد ایران آنلاین
  http://eghtesadeiranonline.com