مثقال طلا در بازار تهران http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=bm82bkhulr.p.hrr41h8urui,8eu.eklmfe7.9sn4rure5.85b,frsu9e.,k887s45m.nlrm9.rp,bu8.hr5cb Wed, 15 Mar 2017 20:25:43 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Wed, 15 Mar 2017 20:25:43 GMT مثقال طلا در بازار تهران 60 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۱۶:۰۰ ۴,۸۷۵,۰۰۰ 13951221141600 4,875,000 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۱۷:۲۷:۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰ 13951222172700 4,890,000 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۴:۴۸:۰۰ ۴,۹۰۴,۰۰۰ 13951223144800 4,904,000 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵ ۱۲:۳۸:۰۰ ۴,۸۸۶,۰۰۰ 13951225123800 4,886,000