میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=g.qo9ekrvazrq,54kkma.,jaja.pr-r5iq.vuwyje-92.axazjrq,xjw-y.raavyeziu.52.xx-er.9awaw749ckq Sat, 19 May 2018 17:32:44 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sat, 19 May 2018 17:32:44 GMT میلگرد 12 A2(کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۷-۰۲-۲۴ ۱۲:۵۸:۰۰ ۲,۷۱۰ 13970224125800 2,710 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵ ۱۳:۲۹:۰۰ ۲,۷۰۵ 13970225132900 2,705 ۱۳۹۷-۰۲-۲۹ ۱۷:۰۵:۰۰ ۲,۷۱۵ 13970229170500 2,715