میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=h.zgno3tu2vtz40d3382.41212.ftet0rz.uqxw1oenh.2i2v1tz4i1xew.t22uwovrq.0h.iieot.n2x2qxdn53x Sat, 19 May 2018 17:53:32 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sat, 19 May 2018 17:53:32 GMT میلگرد 14 ( کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۷-۰۲-۲۴ ۱۲:۵۹:۰۰ ۲,۷۴۰ 13970224125900 2,740 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵ ۱۳:۲۹:۰۰ ۲,۷۸۰ 13970225132900 2,780 ۱۳۹۷-۰۲-۲۹ ۱۷:۰۵:۰۰ ۲,۸۰۰ 13970229170500 2,800