میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=i.znae1cxtuczsi211ot.sltlt.bc0ci8z.xyp3le0am.trtulczsrlp03.cttx3eu8y.im.rr0ec.atptvp2aj1p Sat, 19 May 2018 17:36:36 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sat, 19 May 2018 17:36:36 GMT میلگرد 16 (کیلوگرم/تومان) 60 ۱۳۹۷-۰۲-۲۴ ۱۲:۵۸:۰۰ ۲,۷۴۰ 13970224125800 2,740 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵ ۱۳:۲۸:۰۰ ۲,۷۸۰ 13970225132800 2,780 ۱۳۹۷-۰۲-۲۹ ۱۷:۰۵:۰۰ ۲,۸۰۰ 13970229170500 2,800