نرخ ارز + نمودار http://eghtesadeiranonline.com/price_list.html?p=emx48dhb2j.i.hjj1lhzbjb9tzkb.kd2mxk5.ofa1jbjkw.7x8txj7bok.tdz75f1wm.a2jt87w.bj Sun, 10 Jun 2018 12:48:32 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://eghtesadeiranonline.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط اقتصاد ایران آنلاین http://eghtesadeiranonline.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام اقتصاد ایران آنلاین آزاد است. Sun, 10 Jun 2018 12:48:32 GMT نرخ ارز 60 دلار مقدار: ۴۲,۲۱۰ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۴۲,۲۱۰ / بیشترین: ۴۲,۲۱۰ 42,210 (%0) 0 42,210 42,210 نرخ يورو آزاد مقدار: ۸۰,۸۶۰ / تغییر: (%۵.۹۵) +۴۸۱۰ / کمترین: ۷۶,۰۵۰ / بیشترین: ۸۰,۸۶۰ 80,860 (%5.95) +4810 76,050 80,860 یکصد ين ژاپن مقدار: ۶,۲۷۰ / تغییر: (%۵.۹) +۳۷۰ / کمترین: ۵,۹۰۰ / بیشترین: ۶,۲۷۰ 6,270 (%5.9) +370 5,900 6,270 دلار کانادا مقدار: ۵۳,۱۹۰ / تغییر: (%۵.۹۸) +۳۱۸۰ / کمترین: ۵۰,۰۱۰ / بیشترین: ۵۳,۱۹۰ 53,190 (%5.98) +3180 50,010 53,190 پوند مقدار: ۹۲,۱۶۰ / تغییر: (%۵.۹۸) +۵۵۱۰ / کمترین: ۸۶,۶۵۰ / بیشترین: ۹۲,۱۶۰ 92,160 (%5.98) +5510 86,650 92,160 يورو بانکی مقدار: ۴۹,۶۳۹ / تغییر: (%۰) ۰ / کمترین: ۴۹,۶۳۹ / بیشترین: ۴۹,۶۳۹ 49,639 (%0) 0 49,639 49,639 دينارعراق مقدار: ۵۶ / تغییر: (%۵.۳۶) +۳ / کمترین: ۵۳ / بیشترین: ۵۶ 56 (%5.36) +3 53 56 ديناركويت مقدار: ۲۲۸,۵۳۰ / تغییر: (%۵.۹۸) +۱۳۶۶۰ / کمترین: ۲۱۴,۸۷۰ / بیشترین: ۲۲۸,۵۳۰ 228,530 (%5.98) +13660 214,870 228,530 رينگيت مالزي مقدار: ۱۷,۲۴۰ / تغییر: (%۵.۹۷) +۱۰۳۰ / کمترین: ۱۶,۲۱۰ / بیشترین: ۱۷,۲۴۰ 17,240 (%5.97) +1030 16,210 17,240 فرانك سوئيس مقدار: ۶۹,۸۱۰ / تغییر: (%۵.۹۹) +۴۱۸۰ / کمترین: ۶۵,۶۳۰ / بیشترین: ۶۹,۸۱۰ 69,810 (%5.99) +4180 65,630 69,810 دلاراستراليا مقدار: ۵۲,۲۴۰ / تغییر: (%۵.۹۷) +۳۱۲۰ / کمترین: ۴۹,۱۲۰ / بیشترین: ۵۲,۲۴۰ 52,240 (%5.97) +3120 49,120 52,240 روپيه هند مقدار: ۱,۰۱۰ / تغییر: (%۵.۹۴) +۶۰ / کمترین: ۹۵۰ / بیشترین: ۱,۰۱۰ 1,010 (%5.94) +60 950 1,010 درهم امارات مقدار: ۱۸,۶۱۰ / تغییر: (%۶.۰۲) +۱۱۲۰ / کمترین: ۱۷,۴۹۰ / بیشترین: ۱۸,۶۱۰ 18,610 (%6.02) +1120 17,490 18,610 يوان چين مقدار: ۱۰,۷۳۰ / تغییر: (%۶.۰۶) +۶۵۰ / کمترین: ۱۰,۰۸۰ / بیشترین: ۱۰,۷۳۰ 10,730 (%6.06) +650 10,080 10,730 كرون سوئد مقدار: ۷,۸۹۰ / تغییر: (%۵.۹۶) +۴۷۰ / کمترین: ۷,۴۲۰ / بیشترین: ۷,۸۹۰ 7,890 (%5.96) +470 7,420 7,890 ريال عربستان مقدار: ۱۸,۳۷۰ / تغییر: (%۶.۱۵) +۱۱۳۰ / کمترین: ۱۷,۲۴۰ / بیشترین: ۱۸,۳۷۰ 18,370 (%6.15) +1130 17,240 18,370 روبل روسيه مقدار: ۱,۱۰۰ / تغییر: (%۶.۳۶) +۷۰ / کمترین: ۱,۰۳۰ / بیشترین: ۱,۱۰۰ 1,100 (%6.36) +70 1,030 1,100 كرون دانمارك مقدار: ۱۰,۸۶۰ / تغییر: (%۶.۰۸) +۶۶۰ / کمترین: ۱۰,۲۰۰ / بیشترین: ۱۰,۸۶۰ 10,860 (%6.08) +660 10,200 10,860 افغاني مقدار: ۹۶۰ / تغییر: (%۵.۲۱) +۵۰ / کمترین: ۹۱۰ / بیشترین: ۹۶۰ 960 (%5.21) +50 910 960