امتیاز مثبت
۰
بیش از ۱۱ هزار مگاوات پیک‌سایی در ۵ روز
ادامه ركوردزني در مصرف برق
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۸
کد مطلب: 311819
 
در هفته‌ای که گرم‌ترین روزهای سال در آن سپری شده و پیک مصرف ۸ بار از مرز ۵۰ هزار مگاوات عبور کرده بود، بررسی عملکرد شبکه برق نشان داد که در طول ۵ روز از هفته منتهی به پایان تیرماه، بیش از ۱۱هزار مگاوات پیک سایی ثبت شده‌است.
ادامه ركوردزني در مصرف برق
 
 گزارش روزانه عملکرد جلب همکاری مشترکان در طرح های پاسخگویی بار شرکت های برق حاکی است شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق طی ۵ روز آخر تیرماه امسال (۳۰-۲۶ تیر) موفق شدند روزانه با جلب همکاری ۲۶ هزار و ۱۷۰ تا ۳۵ هزار و ۸۵۱ مشترک یا مولد همکار، در مجموع ۱۱ هزار و ۲۸۶ مگاوات از دیماند مصرفی مشترکان را در ساعات پرباری شبکه کاهش دهند.

 
نتایج گزارش های ارسالی شرکتهای برق به معاونت هماهنگی توزیع توانیر حاکی است در روز ۲۶ تیر گذشته ۴۱ شرکت توزیع برق و برق منطقه ای با جلب همکاری ۳۵ هزار و ۸۵۱ مشترک یا مولد همکار موفق شدند ۲ هزار و ۴۶۴ مگاوات از دیماند مصرفی را کاهش دهند.

 
همچنین با همکاری ۳۲ هزار و ۲۷۰ مشترک یا مولد همکاری در روز ۲۷ تیر گذشته، ۴۱ شرکت برق منطقه ای و توزیع برق موفق شدند به میزان ۲ هزار و ۳۶۷ مگاوات از دیماند مصرفی را در ساعات پرباری شبکه کاهش دهند.

 
در روز ۲۸ تیر گذشته نیز تلاش ۳۷ شرکت توزیع برق و برق منطقه ای با جلب همکاری تعداد ۲۹ هزار و ۴۸۷ مشترک یا مولد همکار و کاهش هزار و ۹۶۶ مگاوات از دیماند مصرفی شبکه به ثمر نشست.

 
 در روز ۲۹ تیر گذشته نیز  ۳۶ شرکت توزیع برق و برق منطقه ای موفق شدند با جلب همکاری ۳۲ هزار و ۲۰۵ مشترک یا مولد همکار ۲ هزار و ۵۲۸ مگاوات از تقاضای مصرف در ساعات پرباری شبکه را کاهش دهند و این میزان در روز ۳۰ تیر گذشته با تلاش ۲۸ شرکت توزیع برق و برق منطقه ای و جلب همکاری ۲۶ هزار و ۱۷۰ مشترک یا مولد همکار به کاهش هزار و ۹۶۱ مگاوات از نیاز مصرف در ساعات پرباری شبکه انجامید.

 
همچنین بر پایه تلاش ۲۸ تا ۴۱ شرکت توزیع برق و برق منطقه ای و از طریق جلب مشارکت ۲۶۱۷۰ تا ۳۵۸۵۱ مشترک یا مولد همکار، در مجموع ۵ روز (۳۰-۲۶ تیر ۹۵) به میزان ۱۱ هزار و ۲۸۶ مگاوات از نیاز مصرف شبکه در ساعات پرباری کاهش یافته است.