امتیاز مثبت
۰
صادرات دام زنده سبک آزاد شد
دوشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۲
کد مطلب: 250754
 
صادرات دام زنده صرفاً با اخذ مجوز بهداشتی از سازمان دامپزشکی آزاد شد.
به گزارش تسنیم، در بخشنامه حسن علیدوستی مدیرکل دفتر صادرات گمرک آمده است: پیرو مفادبند ۱بخشنامه ردیف ۵۹مورخ ۱۷/۲/۹۳به پیوست تصویرنامه شماره ۲۷۴۲۱/۲۱۰/۹۳مورخ ۲۵/۵/۹۳ دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویرنامه شماره ۴۱۰/۵۰۰/۹۳مورخ ۲۱/۵/۹۳ قائم مقام محترم

 
وزیرجهادکشاورزی در امور بازرگانی ارسال واعلام می دارد: صادرات دام زنده سبک تحت ردیف تعرفه ۰۱۰۴صرفاً با اخذ مجوز بهداشتی ازسازمان دامپزشکی کشور و بارعایت سایرمقررات آزاد می باشد. خواهشمنداست دستور فرماییدوفق دستور العمل ۳۲۲۷۹۵/۸۲۲/۴/۵۱ مورخ ۲۸/۱۱/۸۵مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.