امتیاز مثبت
۰
یارانه ۸۳۳ هزار نفر قطع شد، اما ۵۰۰ هزار نفر برگشتند!
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۸
کد مطلب: 329991
 
عملکرد دولت در غربالگری یارانه‌بگیران و قطع یارانه اقشار پردرآمد نشان می‌دهد که یارانه حدود ۸۳۳ هزار نفر قطع شده، ولی در نتیجه اعتراض حذف شدگان حدود ۵۰۰ هزار نفر آنها دوباره به لیست دریافت کنندگان برگشته‌اند.

به گزارش ایسنا، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ از سوی دیوان محاسبات به رسم هر ساله به مجلس ارائه داده شد. این گزارش حاوی بررسی دیوان محاسبات از عملکرد بودجه و مغایرت‌های ناشی از اجرا در مقایسه با متن قانون است.

در بخش هدفمندی یارانه‌ها و در تبصره (۱۴) قانون بودجه ۱۳۹۵، ‌ درآمد دولت در این بخش حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تعیین شده بود، ولی گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که منابع تحقق یافته بالغ بر ۴۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان از محل اصلاح حامل‌های انرژی بوده و مانده منابع مورد نیاز که حدود ۱۳ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان بوده از محل بودجه عمومی دولت  تامین شده است. به عبارتی ۷۰ درصد از منابع پیش‌بینی شده از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی محقق شده و مابقی از محل بودجه عمومی بوده است.

میزان مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که سهم یارانه نقدی و غیرنقدی یارانه‌ها ۹۹ درصد مبلغ پیش بینی شده در آیین‌نامه اجرایی این تبصره است. محاسبات حاکی از آن است که حدود ۹۳ درصد منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و تنها هفت درصد آن برای تولید و سلامت پرداخت شده است.

همچنین مطابق بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال گذشته دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند که در اجرای این حکم نحوه شناسایی خانواده‌های مشمول و معیارهای مربوطه تعیین شد، اما گزارش دیوان محاسبات از این حکایت دارد اقدامی در راستای حذف خانوارهای مشمول براساس سازوکار مقرر در آیین‌نامه مربوطه انجام نشده و تنها مطابق سازوکاری که در دستورالعملی در سنوات قبل بوده، یارانه حدود ۸۳۸ هزار و ۶۹۰ نفر قطع شد، اما اعتراض ۵۰۲ هزار و ۷۲ نفر از حذف شدگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته شده و به فهرست یارانه‌بگیران برگشته‌اند.

این در حالی است که پیش‌تر هم در قطع یارانه افراد پردرآمد آمار جالبی منتشر شده بود، به طوری که برای دوره‌ای اعلام شد که یارانه حدود چهار میلیون نفر قطع شد، ولی تا حدود ۹۰۰ هزار نفر از آنها با توجه به اعتراضی که مطرح و بررسی های انجام شده بار دیگر به جمع یارانه‌بگیران برگشتند.

اما در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ تاکنون با بررسی‌هایی که در مجلس انجام و در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است، قرار بر این شده تا در سال بعد یارانه حدود ۳۳ میلیون نفر حذف شود. این افراد با معیار اصل چک شدن حساب‌های بانکی از لیست یارانه‌بگیران کنار خواهند رفت، ولی در مجموع سازوکار و جزئیات حذف یارانه‌بگیران در سال آینده مشخص نیست و از سوی دولت اعلام نشده است.