امتیاز مثبت
۰
پایان دفاعیات سعید مرتضوی
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۷
کد مطلب: 171500
 
دقایقی قبل با پایان یافتن آخرین دفاعیات سعید مرتضوی و قرائت لایحه ۳۷ صفحه ای اش در دادگاه قاضی مدیرخراسانی تا ساعت ۱۴:۱۵ تنفس اعلام کرد.

مهر: همزمان با پایان آخرین دفاعیات سعید مرتضوی در دادگاه کهریزک قاضی تا ساعت ۱۴:۱۵ تنفس اعلام کرد.

دقایقی قبل با پایان یافتن آخرین دفاعیات سعید مرتضوی و قرائت لایحه ۳۷ صفحه ای اش در دادگاه قاضی مدیرخراسانی تا ساعت ۱۴:۱۵ تنفس اعلام کرد.

علی شهبازی وکیل حیدری فر از متهمان پرونده در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه بعدازظهر قرار است آخرین دفاعیات حیدری فر مطرح شود.

وی افزود: امروز آخرین جلسه دادگاه است و من و موکلم آخرین دفاعیات را مطرح خواهیم کرد.