امتیاز مثبت
۰
نرخ بيكاري تحصيلكردگان 36 تا 48 درصد
يکشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۳
کد مطلب: 298033
 
در صورتي كه رشد اقتصاد سالانه يك درصد باشد در سال 1400 نرخ بيكاري تحصيلكردگان عالي به 48 درصد خواهد رسيد. اين نرخ با رشد اقتصادي دو، سه ، چهار و پنج درصد نيز محاسبه شده و اگر رشد اقتصادي 5 درصد براي كشور به دست آيد، نرخ بيكاري تحصيلكردگان به 36 درصد مي‌رسد.
نرخ بيكاري تحصيلكردگان 36 تا 48 درصد
 
اقتصاد ایران آنلاین-در صورتي كه رشد اقتصاد سالانه يك درصد باشد در سال 1400 نرخ بيكاري تحصيلكردگان عالي به 48 درصد خواهد رسيد. اين نرخ با رشد اقتصادي دو، سه ، چهار و پنج درصد نيز محاسبه شده و اگر رشد اقتصادي 5 درصد براي كشور به دست آيد، نرخ بيكاري تحصيلكردگان به 36 درصد مي‌رسد.
 
 در دوره 1385 تا 1390 خالص اشتغال تحصيلكردگان عالي به ازاي هر يك درصد رشد اقتصادي، به طور متوسط برابر با 34.88 هزار نفر بوده است، بنابراين با استفاده از اين رقم و همچنين آمار اشتغال سال 1392 و نرخ‌هاي رشد اقتصادي يك تا پنج درصدي طي سال‌هاي 1394 تا 1400 در پنج سناريو پيش بيني شده است. در صورتي كه رشد اقتصادي سالانه يك درصد باشد نرخ بيكاري تحصيلكردگان از 27.7 درصد در سال 1394 به 48.9 درصد در سال 1400 با 4.2 ميليون نفر بيكار خواهد رسيد.
 
به همين ترتيب و با ادامه سناريوها، نتايج سناريوي دوم نرخ بيكاري تحصيلكردگان را با چهار ميليون بيكار در سال 1400 45.6 درصد برآورد مي‌كند. نرخ بيكاري با رشد اقتصادي سه درصد، سه ميليون و 700 بيكار تحصيلكرده و نرخ 42.4 درصد خواهد بود. سناريوي چهارم نرخ بيكاري اين گروه را 39.2 درصد با سه ميليون و 400 هزار بيكار تحصيلكرده نشان مي‌دهد.
 
سناريوي آخر كه در آن فرض شده است، سالانه پنج درصد رشد اقتصادي در اقتصاد ايران وجود داشته باشد، نشان مي دهد كه در سال 1394 جمعيت بيكار با تحصيلات عالي برابر با 1.4 ميليون نفر و نرخ بيكار 23.2 درصد در سال 1400 به جمعيت بيكار تحصيلكردگان برابر با سه ميليون و 100 هزار نفر با نرخ بيكاري 36 درصد خواهد رسيد.