امتیاز مثبت
۰
گزارش جالب از 2 سهم شوینده
يکشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۶
کد مطلب: 244924
 
شرکت 25 میلیارد تومانی کف در اولین گزارش خود برای هر سهم در سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 مبلغ 258 ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با سال قبل (مبلغ 505 ریال) کاهش 49 درصدی داشته است.
به گزارش بورس نیوز، شرکت تولی پرس نیز با سرمایه 25 میلیاردی خود برای هر سهم در سال مالی 93 مبلغ 53 ریال سود خالص پیش بینی کرده که نسبت به سال مالی قبل (مبلغ 208 ریال) کاهش شدید 75 درصدی داشته است.

 
شایان ذکر است در هر دو این شرکتها در سال مالی 93 نسبت به سال مالی قبل مقدار فروش رشد مناسبی داشته و این در حالیست که مبلغ فروش با کاهش روبرو بوده است.

 
علت این امر تصمیمات هيئت مديره مبنی بر اینکه کليه امکانات توليدي شرکت در سال مالي 1393 طي قرارداد منعقده به صورت پيمان در اختیار شرکت های پخش سراسري داروگر و کیوان تجارت پاسارگاد قرار داده شود، می باشد.

 
گفتنی است شرکتهای مذکور متعلق به سهامدار عمده "شکف" و "شتولی" مي باشند.