امتیاز مثبت
۰
شورای نگهبان تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را تایید کرد
دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۸
کد مطلب: 345211
 
در نشست اخیر شورای نگهبان اعضای شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص ندادند.
به گزارش فارس، شورای نگهبان تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را تایید کرددر مصوبات اخیر شورای نگهبان، مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تأیید شد.

 
در نشست اخیر شورای نگهبان اعضای شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص ندادند.