امتیاز مثبت
۰
دولت حریف صادرکنندگان نشد
خداحافظی با نصف ارزهای صادراتی!
سه شنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۳
کد مطلب: 345644
 
خداحافظی با نصف ارزهای صادراتی!
 
باوجود گذشت نیمی از سال جدید، هنوز خبری از افزایش میزان بازگشت ارزهای صادراتی پارسال نیست و از آنجاکه آخرین مهلت برای بازگشت ارزهای صادراتی سال ۱۳۹۷ چهارماه پس از آغاز سال جدید است، به نظر می‌رسد پرونده این ماجرا با بازگشت کمتر از نیمی از ارزهای صادراتی بسته شده است.

 
به گزارش ایسنا، بعد از گذشت حدود شش ماه از سال ۱۳۹۸ هیچ آمار جدیدی از میزان بازگشت ارزهای صادراتی منتشر نشده و بر اساس آخرین اظهارنظرهای مقامات رسمی، کمتر از نیمی از ارزهای صادراتی به کشور بازگشته است.  

 
بر اساس آخرین اظهارنظرهای مسئولان اقتصادی درباره میزان بازگشت ارزهای صادراتی، فقط بازگشت حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارزهای صادراتی مربوط به سال گذشته به کشور قطعی شده است.

 
برای اولین بار، زمستان سال گذشته بود که وزیر اقتصاد در جلسه شورای گف