امتیاز مثبت
۰
عملکرد 9 ماهه "خصدرا" چگونه بوده است؟
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۹
کد مطلب: 223243
 
در این گزارش در نظر داریم به چند نکته در خصوص گزارش های 9 ماهه سال مالی جاری بزرگترین مجموعه فعال در گروه پیمانکاری صنعتی یعنی شرکت صنعتی دریایی ایران اشاره کنیم.
گزارش های دوره عملکرد 9 ماهه سال مالی شرکت های فعال بورسی طی دی ماه و نیمه بهمن ماه هر سال روی سامانه کدال منتشر می شود، به گونه ای که برخی از این گزارش ها حاکی از عملکرد مناسب شرکت ها است و بعضی از آنها نیز از عملکرد نامناسب مجموعه های فعال بورسی خبر می دهد.

براساس گزارش بورس نیوز، در حالی نحوه عملکرد شرکت های فعال در گروه دارو، سیمان و برخی مجموعه های پتروشیمی طی دوره عملکرد 9 ماهه سال جاری از نگاه کارشناسان مناسب ارزیابی می شود که با نگاهی دقیق تر به صورت های مالی سایر شرکت ها همچون صنعتی دریایی صدرا در می یابیم که این شرکت ها نه تنها طی دوره مذکور بلکه طی چند سال اخیر آنچنان نامناسب عمل کرده اند که با توجه به زیان انباشته قابل توجه به بار آمد توسط آنها طی دوره عملکرد چند سال اخیر، توقف عملیات بهتر از تداوم فعالیت به نظر می رسد.

براساس این گزارش، عمده دلیل نامناسب عمل کردن شرکت های مذکور را می توان در اساس و بنیان آنها جستجو کرد، چراکه شرکت هایی که همواره در نحوه انجام عملیات و فعالیت خود دچار مشکل هستند عمدتاً بر پایه و اساس ناپایدار و غیر قابل اطمینانی بنا نهاده شده اند.

از همین رو، به نظر می رسد این شرکت ها بایستی به منظور بهبود عملیات خود و در پی آن دستیابی به سود به فکر چاره ای باشند و در راستای خروج از زیان بکوشند. در غیر این صورت بهتر است فعالیت خود را متوقف کنند تا بیش از این سهامداران آنها متحمل ضرر و زیان نشوند.

در این گزارش در نظر داریم به چند نکته در خصوص گزارش های 9 ماهه سال مالی جاری بزرگترین مجموعه فعال در گروه پیمانکاری صنعتی یعنی شرکت صنعتی دریایی ایران اشاره کنیم.

براساس گزارش بورس نیوز، "خصدرا" در حالی طی دوره 9 ماهه امسال از محل اجرای پروژه های در دست اجرای خود به درآمد 200 میلیارد تومانی دست یافته که بهای تمام شده ارایه خدمات به مشتریان طی مدت مشابه مبلغی در حدود 300 میلیارد تومان محاسبه گردیده و در نهایت برآیند این دو پارامتر اثرگذار بر وضعیت سودآوری شرکت، موجب تحقق زیان عملیاتی بیش از 100 میلیارد تومانی برای آن شده است.

اما در این شرایط، سوالی که مطرح می شود این است، چرا پروژه ای که اجرای آن حاشیه سود مناسبی ندارد و ارایه آن به متقاضی در نهایت ضرر و زیان را برای شرکت به ارمغان می آورد، بایستی در دستورکار این شرکت پیمانکاری با هزینه های مالی و دفتری هنگفت و نیز زیان انباشته یک هزار و 301میلیارد تومانی، قرار گیرد. چراکه هزینه اجرای پروژه ها به هزینه های مالی شرکت افزوده می شود و در نهایت منجر به تحقق زیان و افزایش زیان انباشته "خصدرا" خواهد شد.

نکته دیگر قابل تأمل در صورت های مالی این مجموعه فعال در گروه پیمانکاری صنعتی، حقوق صاحبان سهام منفی بیش از یک هزار و 100 میلیارد تومانی آن است که با توجه به تعداد سهام شرکت، زیان 700 تومانی به ازای هر سهم را برای سهامداران صدرا موجب می شود. به گونه ای که سهامداران عمده آن در صورت اقدام جهت فروش سهام تحت تملک خود زیان 700 تومانی را متحمل خواهند شد.

در پایان این گزارش می افزاید، با توجه به نحوه عملکرد این شرکت طی دوره 9 ماهه امسال که حاکی از تحقق زیان 208 تومانی است در کنار حقوق صاحبان سهام منفی شرکت که بیش از هفت برابر سرمایه آن است، می توان گفت این شرکت فعال بورسی مشمول ماده 141 قانون تجارت می شود و توقف فعالیت آن به منظور جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران این مجموعه، لازم به نظر می رسد.