امتیاز مثبت
۰
خدمات مالیاتی و تامین اجتماعی
پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۰
کد مطلب: 280016
 
خدمات مالیاتی و تامین اجتماعی : 1- کلیه امور مالی و مالیاتی , تهیه و تنظیم اظهارنامه ( ارزش افزوده , ماده 169 و عملکرد سالانه), ثبت نام , اخذ و پیگری مربوط به کد اقتصادی و ارزش افزوده , مشاوره مالیاتی .... 2- اخذ کد کارگاه , تهیه لیست بیمه ماهانه , بیمه پرسنل شما توسط ما , مشاوره تامین اجتماعی. 88980911,0936-1212-293
 کلیه امور مالی و مالیاتی , تهیه و تنظیم اظهارنامه ( ارزش افزوده , ماده 169 و عملکرد سالانه), ثبت نام , اخذ و پیگری مربوط به کد اقتصادی و ارزش افزوده , مشاوره مالیاتی .... 2- اخذ کد کارگاه , تهیه لیست بیمه ماهانه , بیمه پرسنل شما توسط ما , مشاوره تامین اجتماعی.

88980911,0936-1212-293