امتیاز مثبت
۰
آخرین وضعیت بارش‌های ایران / عبور بارش‌ها از مرز ۲۸۵ میلیمتر +جدول
سه شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۰
کد مطلب: 343189
 
از مجموع ۲۸۵.۵ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۱۹۷ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۶۱.۵ میلیمتر سهم ۱۸ روز نخست بهار است.

از مجموع ۲۸۵.۵ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۱۹۷ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۶۱.۵ میلیمتر سهم ۱۸ روز نخست بهار است.

به گزارش تسنیم، بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر ۹۷ تا هجدهم فروردین ۹۸ (۱۹۷ روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر ۲۸۵.۵ میلی‌متر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۱۹۷.۷ میلی‌متر) ۴۴ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۱۰۲.۶ میلی‌متر) ۱۷۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از مجموع ۲۸۵.۵ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۱۹۷ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۶۱.۵ میلیمتر سهم ۱۸ روز نخست بهار است.