امتیاز مثبت
۰
حذف ايران به آساني امكانپذري نيست
نرسي قربان*
شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۱۸
کد مطلب: 3462
 
حذف ايران به آساني امكانپذري نيست
 
«تحريم» اتفاقي است كه گاهي تنها يك كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد و گاهي ارتباط آن آنقدر گسترده است كه به كشورهاي زيادي ارتباط پيدا مي‌كند. در حال حاضر تحريم نفت ايران اتفاقي است كه از سوي كشور آمريكا و در آينده توسط اتحاديه اروپا مطرح شده است. به طور كلي تحريم نفتي را از لحاظ ضرر و زياني كه ايجاد مي‌كند، ارزيابي مي‌كنند.

تصور كنيد هر نفت خامي براي پالايشگاه‌هاي خاصي مناسب است؛ به همين دليل دنيا به دنبال اين موضوع نيست كه اقدامات سياسي در مسائل اقتصادي‌اش تاثيرگذار باشد. اما نكته اينجاست كه گاهي به دنبال اعمال فشارهايي كه از سوي كشورهاي ديگر صورت مي‌گيرد، برخي دولت‌ها مجبور به تغيير منبع تامين انرژي كشورشان مي‌شوند؛ چرا كه در شرايط سخت و بحراني هر كسي تنها براي منافع خودش اهميت قائل است. گاهي در اين ميان كشورهاي مسبب اين اتفاق قول‌هايي را به برخي دولت‌ها مي‌دهند كه ممكن است آنها منبع اوليه تامين انرژي مورد نيازشان را رها كنند. زيرا همه براي منافع خودشان فعاليت مي‌كنند و اولويت اولشان همين موضوع است. به عنوان مثال كشور چين به عنوان يكي از مشتريان عمده نفت ايران اگر قرار باشد بين ايران و امريكا يكي را انتخاب كند، ممكن است بنا به شرايط و موقعيت سياسي و منافع خود، آمريكا را انتخاب كند.

اين در شرايطي است كه كشورهاي مصرف كننده نفت خام لزوما طرفدار دولت و يا كشوري نيستند، اما وقتي با شرايط پرداخت سخت پول مواجه مي‌شوند، ترجيح مي‌دهند گزينه سهل‌تر را انتخاب نمايند. به عنوان مثال، كشور هند در حال حاضر براي پرداخت هزينه نفتي كه از ايران وارد كرده، با مشكلات بانكي و انتقال وجه پول مواجه است و قطعا در اين شرايط وقتي كسي پيشنهاد نفت ارزان‌تر را به هند بدهد، يقينا براي واردات نفت به سراغ آن كشور خواهد رفت.

به نظر مي‌رسد در حال حاضر ايران در مقابل تصميم تحريمي اتحاديه اروپا بهترين حركت ممكن را انجام داد. زيرا اگر قرار است ايران كسي را تحريم كند، بايد به سراغ كشورهايي برود كه در زمان اخذ اين تصميم بيش از سايرين براي تحريم نفت ايران به جو موجود فشار وارد مي‌كردند. با توجه به اينكه يونان، اسپانيا و ايتاليا عليه تحريم صحبت كردند، اگر ايران همه كشورها را تحريم مي‌كرد، بيش از همه مخالفان تحريم را در اتحاديه اروپا آزار مي‌داد.

واقعيت اين است كه موضوع تحريم كشورهاي انگليس و فرانسه از نظر فيزيكي چالش جدي‌اي ايجاد نمي‌كند، بلكه تاثير اين موضوع بيشتر به لحاظ رواني است. اين نكته را نبايد از ياد برد كه نفتي كه امروز در اروپا مصرف مي‌شود، نفتي است كه حداقل ۲ ماه پيش صادر شده و براي مشاهده تصميمي كه امروز ايران براي تحريم اين دو كشور اخذ كرده، بايد حدود دو ماه ديگر صبر كرد. چرا كه بازار نفت يك بازار بسيار بزرگ و كامل است كه خودش خودش را تحريم مي‌كند.

در پايان بايد به اين موضوع اشاره كرد كه آن چيزي كه واضح و روشن است اين است كه حذف ايران از بازار جهاني نفت به آساني امكانپذير نيست، اما اگر بخشي از نفت صادراتي ايران حذف شود، براي مسائل مملكتي و بودجه ايجاد مشكل مي‌كند اما در دنيا به اين موضوع بستگي دارد كه بازار جهاني در حالت ركود يا رشد قرار داشته باشد؛ اگر اين بازار در حال رشد باشد، قطعا كمبود نفت ايران در دنيا محسوس خواهد بود و براي ديگران نيز ايجاد مشكل مي‌نمايد.
منبع: تهران امروز
*دبير كميسيون محيط زيست و انرژي اتاق بازرگاني بين‌الملل(كميته ايراني)