امتیاز مثبت
۱
نخستین درخواست آمریکایی ها از ایران روی میز گذاشته شد!
دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۸
کد مطلب: 203563
 
نخستين درخواست آمریکایی ها مطرح شد .درخواست آمریکایی ها البته نه در یک مذاکره دیپلماتیک به طرف ایرانی که در قالب مصاحبه های آمریکایی هایی با شبکه های مختلف تلویزیونی مطرح شده است.
نخستين درخواست آمریکایی ها مطرح شد .درخواست آمریکایی ها البته نه در یک مذاکره دیپلماتیک به طرف ایرانی که در قالب مصاحبه های آمریکایی هایی با شبکه های مختلف تلویزیونی مطرح شده است.

به گزارش«تابناک»، جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفته است که باز کردن تاسيسات غني سازي زير زميني در کوهي نزديک قم به روي بازرسان بين المللي نشان خواهد داد ايران قصد ندارد به دنبال تسليحات هسته اي باشد. آنها مي توانند فورا پروتکل ها ، پروتکل هاي الحاقي جامعه بين المللي در ارتباط با بازرسيها را امضا کند.جان کري همچنين گفت: آنها مي توانند پيشنهاد کنند برنامه غني سازي را در سطح خاصي دنبال کنند زيرا براي يک برنامه صلح آميز نيازي به غني سازي در سطح بالا نيست

مطابق حقوق بین الملل معاهدات که در کنوانسیون 1969 وین تدوین شده است کشوری که رضایت خود را برای التزام به یک معاهده ابراز نداشته تعهدی برای اجرای آن ندارد. ابراز رضایت به التزام به یک معاهده اصولا با تصویب معاهده از مجرای آیین های مقرر در حقوق اساسی یک کشور صورت می گیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل 77، معاهدات بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

مطابق ماده 18 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات امضای یک معاهده به شرط تصویب، کشور امضاکننده را متعهد می سازد از اقدامی که موضوع و هدف معاهده را زایل کند پرهیز نماید. البته این تعهد مشروط به این است که کشور مزبور بعدها قصد خود را مبنی بر عدم تصویب معاهده ابراز نکند. ایران به صراحت اعلام نکرده است قصد عدم تصویب پروتکل را دارد ولی قطعا امضای خود را پس گرفته است. بنابراین ایران از نظر حقوقی تعهدی به اجرای پروتکل الحاقی ندارد.

گفتنی است که شورای امنیت در مورد تصویب پروتکل الحاقی از عبارت "calls upon Iran” (از ایران درخواست می کند) استفاده می کند (بند 5 قطعنامه 1929). استفاده از این عبارت حاکی از آن است که شورای امنیت بر این نکته واقف بوده است که نمی تواند تصویب پروتکل الحاقی را بر جمهوری اسلامی ایران الزامی کند چرا که مطابق حقوق بین الملل معاهدات، تصویب هر معاهده بین المللی عملی ارادی و برخاسته از رضایت یک کشور است.