امتیاز مثبت
۱
سواستفاده از نجابت ملت!
پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۳
کد مطلب: 153299
 
بعد از ایجاد تورم سرکش ناشی از اجرای مرحله اول طرح هدف مندی یارانه ها، انتظار می رفت مسئولان طراحی، تصویب و اجرای این طرح، استعفا دهند، از انظار پنهان شوند یا حداقل، تا مدتها حرفی از آن نزنند اما ظاهرا تیم اقتصادی دولت، هنوز دست بردار نیست.

امروز آقای احمدی نژاد به جای اینکه در باره تورم کمر شکن موجود و برنامه دولت برای مهار آن توضیح دهد، از اجرای مرحله دوم هدفمندی حرف می زند و صراحتاً آن را در لايحه بودجه هم گنجانده است.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که قرار بود آن چه در جلسات رئیس، نواب رئیس و جمعی از روسای کمیسیون های مجلس و چند اقتصاددان مجلس با رئیس جمهور و وزرای اقتصادی بر آن تفاهم می شود در لایحه بیاید. به رغم مخالفت اجماعی مجلسی های آن جلسات مشترک، دولت نظر خود را در لایحه گنجانده است.

اگرمسئولان تیم اقتصادی دولت به میان مردم بیایند، فریاد توأم با سکوت ملت ایران را خواهند شنید که با بغض می گویند، یارانه نمی خواهیم، یارانه ها را پس می دهیم، قیمت ها را به قبل از هدفمندی برگردانید.

نگاهی به شکاف قیمت ها و درآمد ها در ماه های اخیر، حاکی از فشار وحشتناک و غیر قابل تحملی است که تورم بی سابقه موجود بر گرده این ملت نجیب وارد کرده است. در حالی که اخراج کارگران در اثر رکود ادامه دارد.

مسئولان اقتصادی، سکوت مردم را به معنی رضایت تفسیر نکنند. اگر ملت در برابر این همه گرانی و نتایج شوم ندانم کاری های اقتصادی مسئولان حرفی نمی زند، از روی نجابت اش است. اگر ملت صبور و نجیب ایران، ازیک سو نتایج ندانم کاری های اقتصادی دولت را و از سوی دیگر، فشار ناشی از تحریم های ظالمانه ی غرب را قهرمانانه تحمل می کند و دم بر نمی آورد، برای این است که دشمن شاد نشویم و دشمن تصور نکند ملت کم آورده است.

در این شریط، تلاش دولت برای افزایش قیمت های انرژی و تحمیل تورمی مضاعف به اقتصاد کشور، و تشدید بیکاری، واقعا سواستفاده از نجابت ملت ایران است. 


منبع: الف