امتیاز مثبت
۰
افزایش هزینه‌ جاری دولت همزمان با کاهش درآمدهای مالیاتی
زنگ خطر کسری بودجه دولت به صدا درآمد
پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۱
کد مطلب: 271370
 
آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد، هزینه‌های جاری دولت در نیمه اول ‌سال‌جاری ٣٣‌درصد رشد کرد. دولت در شش ماهه امسال ٦٨‌هزار و ٦٩٩‌میلیارد تومان به هزینه‌های جاری اختصاص داده که در مقایسه با شش ماهه‌ سال گذشته ٣٣,٧‌درصد رشد داشته است.
زنگ خطر کسری بودجه دولت به صدا درآمد
 
اقتصاد ایران آنلاین: هزینه‌های جاری دولت در شش ماهه‌ سال گذشته ٥١‌هزار و ٣٨٢‌میلیارد تومان بوده است. بودجه جاری مصوب ‌سال‌جاری ١٤٩‌هزار و ٣٣٢‌میلیارد تومان بوده که در شش ماهه امسال بیش از ٤٦‌درصد آن هزینه شده است.

همچنین درآمد مالیاتی دولت در شش ماهه‌ سال‌جاری به ٣١‌هزار و ٣٨٥‌میلیارد تومان رسید که نسبت به شش ماهه‌ سال گذشته ٥٤.٧‌درصد رشد داشته است. درآمد مالیاتی دولت در شش ماهه ‌سال گذشته ٢٠‌هزار و ٢٩١‌میلیارد تومان بوده است. کل درآمد مالیاتی مصوب دولت در ‌سال‌جاری ٧٠‌هزار و ٢٥٤‌میلیارد تومان است که بر این اساس باید در شش ماهه اول ٣٥هزار و ١٢٧‌میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب می‌شد که ١١‌درصد آن محقق نشده است.

٤/٧ ‌درصد رشد دارایی‌ها  و بدهی بانک‌ها و موسسات  اعتباری

براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، مجموع دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه به یک تریلیون و ٤٣١‌هزار و ٥٤‌میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند ‌سال گذشته ٧,٤‌درصد و در مقایسه با شهریور پارسال ٢٥.٥‌درصد رشد داشته است. همچنین نماگر‌های جدید نشان می‌دهد در ١٢ ماهه منتهی به شهریورماه امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ٢٢.٥‌درصد رشد به ٦٨‌هزار و ١٦٩‌میلیارد تومان و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با ٣٣.٩‌درصد رشد به ٩٢‌هزار و ٩٦٣‌میلیارد تومان رسیده است.

در دوره شش ماهه اول امسال، مجموع دارایی‌های خارجی بانک‌ها با ٥.٧‌درصد افزایش ٢١٥‌هزار و ٨٨٦‌میلیارد تومان، اسکناس و مسکوک با  ٥٢.٧‌درصد رشد ٨‌هزار و ٦٣٩‌میلیارد تومان، سپرده نزد بانک مرکزی با ٣.٥‌درصد کاهش ٧٣‌هزار و ٨٥٩‌میلیارد تومان (سپرده دیداری ٧٦.٢- درصد، سپرده قانونی ٨.٧درصد)، بدهی بخش دولتی با ٢٢.٦‌درصد افزایش ٩٢‌هزار و ٩٦٣‌میلیارد تومان، بدهی بخش غیردولتی با ٧‌درصد رشد ٥٤١‌هزار و ٢٤٣‌میلیارد تومان و سایر دارایی‌ها با ٥.٧‌درصد افزایش ٢٩٣‌هزار و ٦٠٣‌میلیارد تومان است.

بدهی بخش غیردولتی  ١١,٣‌درصد افزایش یافت

در بخش بدهی‌ها، در شش ماهه اول امسال بدهی بخش غیردولتی با ١١,٣‌درصد رشد ٦٢٤‌هزار و ٤٩٤‌میلیارد تومان بوده که سپرده دیداری با ٥.٦‌درصد رشد ٩٠‌هزار و ٥٤١‌میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری مدت‌دار ٤٨٩‌هزار و ١٨٤‌میلیارد تومان، سپرده قرض‌الحسنه با ٠.٧‌درصد افزایش ٣٣‌هزار و ٨٧‌میلیارد تومان و سایر با ١٣.٦‌درصد رشد ١١‌هزار و ٦٨١‌میلیارد تومان است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در شش ماهه اول امسال با ١٤.٥‌درصد افزایش به ٦٨‌هزار و ١٦٩‌میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با شهریور‌ سال گذشته ٢٢.٥‌درصد رشد نشان می‌دهد. وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی با ١٥.٣‌درصد رشد در شش ماهه اول و ٥٤.٢‌درصد افزایش در ١٢ ماه منتهی به شهریور امسال به ٣٦‌هزار و ٢٥٢‌میلیارد تومان رسیده که تمام این منابع توسط دولت دریافت شده و شرکت‌های دولتی سهمی نداشته‌اند. وام‌ها و سپرده‌های ارزی در شش ماهه اول امسال با ٥‌درصد و در ١٢ ماه منتهی به شهریور با ١٦.٩‌درصد رشد به ١٧٧‌هزار و ٧٦‌میلیارد تومان رسیده است.

٢٧‌درصد بودجه عمرانی‌ سال ٩٣  در شش ماهه اول محقق شد
آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد، در شش ماهه اول‌ سال ٩٣ تنها ٢٧‌درصد بودجه عمرانی یک‌ساله محقق شده است. درحالی‌که بودجه عمرانی مصوب‌ سال ٩٣ بیش از ٤١‌هزار‌ میلیارد تومان است که در شش ماهه اول‌ سال تنها ١١‌هزار و ١٥٤‌میلیارد تومان محقق شده که ٢٧‌درصد بودجه سالانه است. بر این اساس، از کل بودجه عمرانی شش ماهه امسال هم ٥٤‌درصد پرداخت شده است. بودجه عمرانی محقق شده در شش ماهه ‌سال ٩٢ بیش از ٣٥٩٤‌میلیارد تومان بوده که این رقم در شش ماهه امسال ٢١٠‌درصد رشد داشته است.
 
٥٤‌ میلیون ایرانی در اقتصاد نقشی ندارند
 
جدیدترین گزارش نماگرهای فصل بهار  روی خروجی سایت بانک مرکزی قرار گرفت. در این گزارش آمده است از جمعیت ٧٧,٨‌میلیون نفر تنها ٢٣‌میلیون نفر یعنی از هر ٣ ایرانی تنها یک نفر شاغل است و ٥٤‌میلیون ایرانی هیچ نقشی در اقتصاد کشور ندارند. همچنین دولت در فصل بهار‌ سال‌جاری ١٨.٦هزار ‌میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته است. از سوی دیگر درآمد دولت در ٣ماهه نخست ‌سال‌جاری ١٦‌هزار ‌میلیارد تومان بوده است در صورتی که هزینه ٣٣.٢‌هزار ‌میلیارد تومان یعنی دوبرابر درآمد است. این در حالی است که در فصل گذشته نیز هزینه دولت دوبرابر درآمدش بود.

با چنین تفاسیری می‌توان دریافت که مدیریت مالی دولت که وزارت اقتصاد و دارایی عهده‌دار آن است در این زمینه موفق عمل نکرده است. همچنین طبق گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی ١٣.٩‌هزار ‌میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌‌ای و ٠.٣‌‌میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه‌‌ای، ١٣.٩‌هزار‌میلیارد تومان رقم مربوط به خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای دولت در ٣ماه نخست ‌سال‌جاری است. در حالی‌ که ١١.٨‌هزار‌میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دولت در ٣ماهه نخست ‌سال گذشته بوده است، بنابراین با چنین آماری می‌توان دریافت که ٥٨‌درصد کسری بودجه دولت نسبت به بهار ‌سال گذشته رشد داشته است، البته ناگفته نماند که درآمد دولت در ٣ماهه نخست‌ سال‌جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه ‌سال گذشته ٢٦‌درصد و هزینه‌ها نیز ٣٧‌درصد رشد داشته است که خروجی این درآمد و هزینه‌ها ١٨.٦‌هزار ‌میلیارد تومان کسری بودجه بوده است.