امتیاز مثبت
۰
پیام مدیر عامل بانک ملت به مناسبت روز دانشجو
دکتر محمد بیگدلی
پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۴
کد مطلب: 346935
 
پیام مدیر عامل بانک ملت به مناسبت روز دانشجو
 
بدون تردید دانش یکی از پیشران های اصلی توسعه و رونق پایدار است و تحول در کسب و کارهایی که ناشی از تغییرات آنی در نیازها و خواسته های مشتریان است امری ضروریست که بدون مهارت ورزی و کشف دانش ضمنی و نهفته کارکنان میسر نخواهدبود چرا که یکی از اساسی ترین مولفه های موفقیت سازمان ها در عصر جدید؛ بهره گیری حداکثری از کارکنان اثربخش دانشی و دانشکار است.

 
چنین نقش و جایگاهی موجب شده تا پیوند و وحدت صنعت و دانشگاه از راهبردهای اساسی و استراتژیک در جهت جاری سازی مفاهیم و مضامین دانش در نظام کسب و کار طرح