امتیاز مثبت
۰
ای‌ گرانی،ریز می‌بینم تو را من!
يکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۵۹
کد مطلب: 137669
 
سعید سلیمان‌پور  -روزنامه تهران امروز

باز هم تو؟بچه‌ پررو!
آمدی «هَل مِن مبارز» گو
تو اگر مردی بیا در گود رایانه
بعد داخل شو به سامانه
تا بکوبم بر سرت با گُرز یارانه
این منم آماده‌ پیکار
این منم مسئول روئین تن
ای گرانی ریز می‌بینم تو را من!تا که می‌گویم:هدفمندی!
بی‌ادب!هرهر به ریش بنده می‌خندی!
نیش خود را از چه رو آخر نمی‌بندی؟
بوق استکبار!
عامل اشرار!
حیله و نیرنگ اهریمن!
ای گرانی ریز می‌بینم تو را من!بهر تخریب من مظلوم!
تخطئه تاکی؟
توطئه تا چند؟چار چرخ اقتصاد مملکت را کرده‌ای پنچر!
شرم کن ای خاک بر سر!
تو خودت آیا نداری خوار-مادر؟
شاخ و شانه می‌کشی بر مام میهن؟
ای گرانی ریز می‌بینم تو را من!سوی میدان یکه می‌تازی
چون حریف من نمی‌گردی،
ناگهان سوی دلار و سکه می‌تازی
بهرچه؟چونکه مرض داری!
من نه چون خلقم که پشتم را به خاک آری
پنجه می‌خواهی دراندازی،
با یلی پرزور و شیراوژن؟!
ای گرانی ریز می‌بینم تو را من!تا تو را ضایع کنم، بنگر:
بهر یک کیسه برنج الساعه مرد و زن
توی صف در کوچه و برزن!
با چنین سیک مدیریت،
نیست تاثیری تو را اندازه ارزن!
ای گرانی ریز می‌بینم تو را من!گیر کم ده مردم آزار!
نیست از دیوار من کوتاه‌تر دیوار؟
بی‌سواد بد قلق! بس کن!
این نمودار است و این آمار!
روی آن کن زوم!
دست بردار از سرم ای مشکل موهوم!
تو در این قد و قواره نیستی اصلا!
ای گرانی ریز می‌بینم تو را من!