امتیاز مثبت
۵۸
حرم امام حسین(ع) با فرش قرمز پوشانده شد
پنجشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۹
کد مطلب: 202921
 
صحن حرم مطهر امام حسین (ع) به منظور استقبال از جمعیت میلیونی زائران و عزاداران محرم و اربعین و تسهیل تردد با فرش قرمز مفروش شد.
حرم امام حسین(ع) با فرش قرمز پوشانده شد
 

حرم امام حسین(ع) با فرش قرمز پوشانده شد

حرم امام حسین(ع) با فرش قرمز پوشانده شد

حرم امام حسین(ع) با فرش قرمز پوشانده شد

حرم امام حسین(ع) با فرش قرمز پوشانده شد

حرم امام حسین(ع) با فرش قرمز پوشانده شد

حرم امام حسین(ع) با فرش قرمز پوشانده شد

حرم امام حسین(ع) با فرش قرمز پوشانده شد

حرم امام حسین(ع) با فرش قرمز پوشانده شد

حرم امام حسین(ع) با فرش قرمز پوشانده شد

حرم امام حسین(ع) با فرش قرمز پوشانده شد

حرم امام حسین(ع) با فرش قرمز پوشانده شد